Κωδικοί σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Whirlpool - Αναβοσβήνουν τα φώτα που αναβοσβήνουν

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων

Πλυντήριο πιάτων με υδρομασάζ εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος ή αναβοσβήνουν; Εάν το πλυντήριο πιάτων σας εντοπίσει σφάλμα στο σύστημα, θα εμφανίσει το κατάλληλο σφάλμα, θα ανάψει η λυχνία, θα αναβοσβήνει ή θα εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος. Όταν αναβοσβήνουν τα φώτα, το πλυντήριο πιάτων σας εντοπίζει ένα συγκεκριμένο σφάλμα. Η ακολουθία που αναβοσβήνει με φως θα δείξει ποιο μέρος στο πλυντήριο πιάτων του Whirlpool πρέπει να αντικατασταθεί.

Ορισμένα πλυντήρια πιάτων Whirlpool εμφανίζουν έναν κωδικό σφάλματος αναβοσβήνοντας το καθαρό φως στην οθόνη με μοτίβο. Εάν το πλυντήριο πιάτων Whirlpool ΔΕΝ διαθέτει ψηφιακή οθόνη, το καθαρό φως θα αναβοσβήνει τον κωδικό λειτουργίας και στη συνέχεια το καθαρό φως θα σταματήσει για 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα αναβοσβήνει ο κωδικός προβλήματος. Πρέπει να μετρήσετε πόσες φορές αναβοσβήνει το καθαρό φως για να μάθετε τον κωδικό σφάλματος στο πλυντήριο πιάτων Whirlpool. Για παράδειγμα: Εάν το καθαρό φως αναβοσβήνει 5 φορές ακολουθούμενο από 2 αναβοσβήνει (5-2), τότε αυτό το σφάλμα δείχνει τον κωδικό λειτουργίας = 'Θέμα πόρτας' και ο κωδικός προβλήματος είναι 'Ο διακόπτης πόρτας είναι υπό αμφισβήτηση'. Τα μοτίβα της λυχνίας που αναβοσβήνουν επαναλαμβάνονται μετά από παύση 5 δευτερολέπτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κονσόλα του πίνακα ελέγχου δεν λειτουργεί πλήρως όταν αναβοσβήνει ένας κωδικός σφάλματος.

Κωδικοί σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Whirlpool Κωδικοί σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Whirlpool

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιχειρήσετε να εκτελέσετε έναν διαγνωστικό κύκλο δοκιμής για να βρείτε σφάλματα. Η έναρξη του κύκλου δοκιμής είναι διαφορετική στα μοντέλα πλυντηρίου πιάτων.
Δοκιμάστε την παρακάτω ενέργεια για να εκτελέσετε ένα διαγνωστικό τεστ στο πλυντήριο πιάτων σας:
1 - Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.
δύο - Πατήστε το κουμπί κύκλου ξεβγάλματος.
3 - Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.
4 - Κρατήστε πατημένο το κουμπί έναρξης ενώ ενεργοποιείτε ξανά το πλυντήριο πιάτων.
5 - Όταν το φως αρχίσει να αναβοσβήνει αμέσως αφήστε το κουμπί έναρξης.
6 - Πατήστε το κουμπί έναρξης μία φορά και κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.
7 - Ο κύκλος δοκιμής πρέπει να ξεκινήσει.
8 - Εάν εντοπιστεί σφάλμα, ο κύκλος θα σταματήσει, θα εμφανιστεί τότε ο κωδικός σφάλματος που αναβοσβήνει.

Εγχειρίδιο πλυντηρίου πιάτων Whirlpool Εγχειρίδιο πλυντηρίου πιάτων Whirlpool

Κωδικός αναλαμπής πλυντηρίου πιάτων Whirlpool 1-1
Συνθήκη σφάλματος = Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου εντοπίζει ένα κολλημένο ηλεκτρικό ρελέ στην πλακέτα κυκλώματος
Επισκευή ή Έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία στο πλυντήριο πιάτων για 5 λεπτά για να δοκιμάσετε και να επαναφέρετε. Εάν ο κωδικός σφάλματος επανέλθει κατά την τροφοδοσία, ελέγξτε την καλωδίωση και τα εξαρτήματα. Εάν ελέγξετε την καλωδίωση και τα εξαρτήματα, αντικαταστήστε τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

Κωδικός αναλαμπής πλυντηρίου πιάτων Whirlpool 1-2
Συνθήκη σφάλματος = Όλα τα φώτα είναι αναμμένα καθώς ο έλεγχος διεπαφής χρήστη δεν είναι συμβατός με τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου
Επισκευή ή Έλεγχος = Αυτός ο κωδικός σφάλματος θα εμφανιστεί όταν είναι εγκατεστημένο το λάθος στοιχείο ελέγχου διεπαφής χρήστη.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Πίνακας ελέγχου διεπαφής χρήστη

Whirlpool Πλυντήριο πιάτων Αναβοσβήνει Κωδικός 2-1
Συνθήκη σφάλματος = Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου ανιχνεύει ένα κουμπί που έχει κολλήσει στον πίνακα ελέγχου
Επισκευή ή Έλεγχος = Εάν δεν λειτουργούν κλειδιά, αντικαταστήστε τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου. Εάν ο πίνακας ελέγχου έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου. Εάν ο πίνακας ελέγχου είναι σε κατάσταση λειτουργίας, τότε το πρόβλημα μπορεί να βρίσκεται στον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Πίνακας ελέγχου - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

Κωδικός αναλαμπής πλυντηρίου πιάτων Whirlpool 2-2
Συνθήκη σφάλματος = Ο έλεγχος διεπαφής χρήστη δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου
Επισκευή ή έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία από το πλυντήριο πιάτων. Ελέγξτε την καλωδίωση μεταξύ του ελέγχου διεπαφής χρήστη και του ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου. Εάν ελέγξετε τα καλώδια και τις συνδέσεις, αντικαταστήστε τον πίνακα ελέγχου διεπαφής χρήστη. Εάν το πρόβλημα επανέλθει, αντικαταστήστε τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Πίνακας ελέγχου διεπαφής χρήστη - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

Whirlpool Πλυντήριο πιάτων Αναβοσβήνει Κωδικός 3-1
Συνθήκη σφάλματος = Ενδέχεται να υπάρξει διακοπή στην ηλεκτρική καλωδίωση Ή το στοιχείο του θερμίστορ (αισθητήρας θερμοκρασίας νερού) απέτυχε. Η οπτική ένδειξη νερού που ανιχνεύει την ποσότητα των υπολειμμάτων στο νερό μπορεί επίσης να έχει αποτύχει.
Επισκευή ή έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία από το πλυντήριο πιάτων και ελέγξτε την καλωδίωση για το κύκλωμα θερμίστορ και οπτικού νερού. Εάν η καλωδίωση του κυκλώματος ελέγξει εντάξει, αντικαταστήστε το θερμίστορ και το στοιχείο ένδειξης νερού.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Θερμίστορ - Οπτικός δείκτης νερού (OWI) - Καλωδίωση

Whirlpool Πλυντήριο πιάτων Αναβοσβήνει Κωδικός 3-2
Συνθήκη σφάλματος = Το κύκλωμα θερμίστορ / οπτικού δείκτη νερού βραχυκυκλώνεται
Επισκευή ή Έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία στο πλυντήριο πιάτων και ελέγξτε την καλωδίωση για το κύκλωμα ένδειξης θερμίστορ / οπτικού νερού. Εάν η καλωδίωση του κυκλώματος ελέγξει εντάξει, αντικαταστήστε το στοιχείο θερμίστορ / οπτικού δείκτη νερού.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Θερμίστορ - Οπτικός δείκτης νερού (OWI) - Καλωδίωση

Whirlpool Πλυντήριο πιάτων Κωδικός που αναβοσβήνει 3-3
Συνθήκη σφάλματος = Οπτική ένδειξη νερού (OWI) απέτυχε
Επισκευή ή Έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία από το πλυντήριο πιάτων και καθαρίστε την ένδειξη οπτικού νερού. Εάν ο κωδικός σφάλματος επιστρέψει μόλις εφαρμόσετε ισχύ, αντικαταστήστε την ένδειξη οπτικού νερού (OWI).
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Θερμίστορ - Οπτικός δείκτης νερού (OWI)

Whirlpool Πλυντήριο πιάτων Κωδικός που αναβοσβήνει 4-3
Συνθήκη σφάλματος = Διακοπή επικοινωνίας από τον κινητήρα της αντλίας πλύσης και τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου
Επισκευή ή έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία από το πλυντήριο πιάτων και ελέγξτε την καλωδίωση από τον κινητήρα της αντλίας πλύσης στον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου. Εάν η καλωδίωση ελέγξει ότι είναι εντάξει, αντικαταστήστε την αντλία πλύσης. Εάν το πρόβλημα επανέλθει, αντικαταστήστε τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Κινητήρας αντλίας πλύσης - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

Whirlpool Πλυντήριο πιάτων Αναβοσβήνει Κωδικός 5-1
Συνθήκη σφάλματος = Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν θα κλείσει (Θέμα κλειδαριάς πόρτας)
Επισκευή ή Έλεγχος = Πατήστε το κουμπί έναρξης και κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Εάν εμφανίζεται ο κωδικός, αφαιρέστε την τροφοδοσία από το πλυντήριο πιάτων. Ελέγξτε τη διάταξη μανδάλου πόρτας και την καλωδίωση για το διακόπτη της πόρτας. Εάν το συγκρότημα μανδάλου και η καλωδίωση είναι σωστά και ελέγξτε καλά, αντικαταστήστε το διακόπτη πόρτας
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Διακόπτης πόρτας - Σύστημα μανδάλου πόρτας

Whirlpool Πλυντήριο πιάτων Αναβοσβήνει Κωδικός 5-2
Συνθήκη σφάλματος = Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν θα ανοίξει
Επισκευή ή Έλεγχος = Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση στον διακόπτη πόρτας ελέγχει καλά. Εάν η καλωδίωση του διακόπτη της πόρτας ελέγξει καλά, αντικαταστήστε το διακόπτη της πόρτας.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Διακόπτης πόρτας

Whirlpool πλυντήριο πιάτων Κωδικός που αναβοσβήνει 6-1
Συνθήκη σφάλματος = Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου δεν ανιχνεύει νερό που εισέρχεται στην μπανιέρα
Επισκευή ή έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία και απενεργοποιήστε την παροχή νερού στο πλυντήριο πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι το νερό που παρέχει το πλυντήριο πιάτων έχει σωστή ροή και καλή πίεση. Ελέγξτε την καλωδίωση στη βαλβίδα εισόδου νερού. Εάν η καλωδίωση ελέγχει καλά και η παροχή νερού ελέγχεται τότε αντικαταστήστε τη βαλβίδα εισόδου νερού.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Βαλβίδα εισαγωγής νερού

Whirlpool πλυντήριο πιάτων που αναβοσβήνει Κωδικός 6-2
Συνθήκη σφάλματος = Η βαλβίδα εισαγωγής νερού αντιμετωπίζει ηλεκτρικό πρόβλημα
Επισκευή ή έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία και απενεργοποιήστε την παροχή νερού στο πλυντήριο πιάτων. Βεβαιωθείτε ότι το νερό που παρέχει το πλυντήριο πιάτων έχει σωστή ροή και καλή πίεση. Ελέγξτε την καλωδίωση στη βαλβίδα εισόδου νερού. Εάν η καλωδίωση ελέγχει καλά και η παροχή νερού ελέγχεται τότε αντικαταστήστε τη βαλβίδα εισόδου νερού. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Βαλβίδα εισαγωγής νερού - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

Whirlpool Πλυντήριο πιάτων Κωδικός που αναβοσβήνει 6-3
Συνθήκη σφάλματος = Ο αέρας ή τα SUDS βρίσκονται στην αντλία νερού
Επισκευή ή Έλεγχος = Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης νερού. Ελέγξτε για αφρό στο νερό πλήρωσης στο κάτω μέρος της μπανιέρας πλυντηρίου πιάτων. Εάν η στάθμη πλήρωσης νερού είναι χαμηλή, αντικαταστήστε τη βαλβίδα εισαγωγής νερού. Εάν βρείτε περίσσεια αφρού, ελέγξτε το δοχείο απορρυπαντικού και αντικαταστήστε το εάν έχει υποστεί ζημιά.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Βαλβίδα εισαγωγής νερού - Διανομέας απορρυπαντικού

Whirlpool Πλυντήριο πιάτων Αναβοσβήνει Κωδικός 6-4
Συνθήκη σφάλματος = Ο πλωτήρας διακόπτης είναι ηλεκτρικά ανοιχτός ή κολλημένος
Επιδιόρθωση ή έλεγχος = Ελέγξτε τον διακόπτη υπερπλήρωσης και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει κάτω από κάτι που τον κρατά ψηλά. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα πλήρωσης εισόδου νερού κλείνει το νερό όταν το πλυντήριο πιάτων είναι απενεργοποιημένο.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Βαλβίδα εισαγωγής νερού - Διακόπτης υπερπλήρωσης

Κωδικός 6-6 που αναβοσβήνει στο πλυντήριο πιάτων
Συνθήκη σφάλματος = Το νερό που μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων είναι πολύ κρύο
Επισκευή ή έλεγχος = Χρησιμοποιήστε θερμόμετρο για να ελέγξετε τη θερμοκρασία του νερού που εισέρχεται στο πλυντήριο πιάτων. Εάν το νερό είναι χαμηλότερο από 110F βαθμούς τότε ελέγξτε το θερμοσίφωνα σας. Ρυθμίστε το θερμοσίφωνα εάν χρειάζεται. Εάν η θερμοκρασία του νερού που εισέρχεται στο πλυντήριο πιάτων κυμαίνεται μεταξύ 110F και 120F, τότε αντικαταστήστε την ένδειξη θερμίστορ / οπτικού νερού ή ως τελευταία λύση την ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Θερμίστορ - Οπτικός δείκτης νερού (OWI) - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

Whirlpool πλυντήριο πιάτων που αναβοσβήνει Κωδικός 6-7
Συνθήκη σφάλματος = Ο μετρητής ροής δεν είναι συνδεδεμένος ή ελαττωματικός
Επισκευή ή έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία από το πλυντήριο πιάτων. Ελέγξτε τα καλώδια του μετρητή ροής. Εάν η καλωδίωση ελέγχει καλά, αντικαταστήστε το μετρητή ροής.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Ροόμετρο

Whirlpool Πλυντήριο πιάτων Κωδικός που αναβοσβήνει 7-1
Συνθήκη σφάλματος = Το στοιχείο θέρμανσης δεν θερμαίνεται
Επισκευή ή έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία από το πλυντήριο πιάτων. Ελέγξτε το στοιχείο θέρμανσης και αντικαταστήστε το εάν διαπιστώσετε ότι έχει καεί ή ελαττωματικό. Εάν το στοιχείο θέρμανσης ελέγχει καλά, ελέγξτε τα καλώδια στο στοιχείο θέρμανσης. Εάν η καλωδίωση ελέγξει, αντικαταστήστε το θερμαντικό στοιχείο.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = θερμαντικό στοιχείο

Κωδικός αναλαμπής πλυντηρίου πιάτων Whirlpool 7-2
Συνθήκη σφάλματος = Το στοιχείο θέρμανσης δεν θα απενεργοποιηθεί - σταθερή θερμότητα
Επιδιόρθωση ή έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία στο πλυντήριο πιάτων για 10 λεπτά. Εάν ο κωδικός σφάλματος επανέλθει όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, αντικαταστήστε τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

Κωδικός αναλαμπής πλυντηρίου πιάτων Whirlpool 8-1
Συνθήκη σφάλματος = Το νερό αποστραγγίζεται πολύ αργά
Επισκευή ή Έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία από το πλυντήριο πιάτων και απενεργοποιήστε την παροχή νερού στο πλυντήριο πιάτων. Ελέγξτε τη διαδρομή αποστράγγισης για να δείτε εάν κάτι το εμποδίζει. Εάν η διαδρομή αποστράγγισης είναι καθαρή και εντελώς καθαρή, ελέγξτε τα καλώδια στην αντλία αποστράγγισης. Εάν ελέγξετε την καλωδίωση, αντικαταστήστε την αντλία αποστράγγισης.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Αντλία αποστράγγισης

Κωδικός αναλαμπής πλυντηρίου πιάτων Whirlpool 8-2
Συνθήκη σφάλματος = Ηλεκτρικό πρόβλημα με την αντλία αποστράγγισης
Επισκευή ή Έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία από το πλυντήριο πιάτων και απενεργοποιήστε την παροχή νερού στο πλυντήριο πιάτων. Ελέγξτε τα καλώδια στην αντλία αποστράγγισης. Εάν η καλωδίωση ελέγξει, αντικαταστήστε την αντλία αποστράγγισης.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Αντλία αποστράγγισης

Κωδικός αναλαμπής πλυντηρίου πιάτων Whirlpool 8-3
Συνθήκη σφάλματος = Η αντλία αποστράγγισης κολλά συνεχώς
Επισκευή ή έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία στο πλυντήριο πιάτων και ελέγξτε τα καλώδια της αντλίας αποστράγγισης. Εάν υπάρχει ζημιά στην καλωδίωση, αντικαταστήστε την. Εάν η πλεξούδα καλωδίων ελέγξει, αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Καλωδίωση - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

Κωδικός σφάλματος αναλαμπής πλυντηρίου πιάτων Whirlpool 10-1
Συνθήκη σφάλματος = Ηλεκτρικό πρόβλημα με το διανομέα
Επισκευή ή έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία από το πλυντήριο πιάτων. Αφαιρέστε το εξωτερικό πλαίσιο της πόρτας. Ελέγξτε τα καλώδια του απορρυπαντικού. Εάν ελέγξετε την καλωδίωση, αντικαταστήστε τη συσκευή απορρυπαντικού.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Διανομέας απορρυπαντικού

Κωδικός σφάλματος αναλαμπής πλυντηρίου πιάτων Whirlpool 10-3
Συνθήκη σφάλματος = Θέμα στεγνώματος ανεμιστήρα
Επισκευή ή έλεγχος = Αφαιρέστε την τροφοδοσία από το πλυντήριο πιάτων. Ελέγξτε τα καλώδια για τον ανεμιστήρα στεγνώματος. Εάν η καλωδίωση ελέγξει, αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα στεγνώματος.
Απαιτούμενα ανταλλακτικά = Ανεμιστήρας στεγνώματος

Για άλλα πλυντήρια πιάτων Whirlpool που έχουν ψηφιακή οθόνη, ακολουθούν περισσότεροι κωδικοί σφάλματος.

Κωδικός βλάβης πλυντηρίου πιάτων Whirlpool F1
Πρόβλημα με τον NTC (αισθητήρας θερμοκρασίας) ή το θερμίστορ

Κωδικός βλάβης πλυντηρίου πιάτων Whirlpool F2
Εντοπίστηκε διαρροή νερού

Κωδικός βλάβης πλυντηρίου πιάτων Whirlpool F3
Πρόβλημα με το σύστημα θέρμανσης νερού

Κωδικός βλάβης πλυντηρίου πιάτων Whirlpool F4
Το πλυντήριο πιάτων δεν αποστραγγίζεται

Κωδικός βλάβης πλυντηρίου πιάτων Whirlpool F5
Οι βραχίονες ψεκασμού είναι φραγμένοι ή αλλιώς δυσλειτουργούν

Κωδικός βλάβης πλυντηρίου πιάτων Whirlpool F6
Το σφάλμα παρουσιάζεται όταν το πλυντήριο πιάτων δεν ανιχνεύει εισερχόμενο νερό παρά το γεγονός ότι η βαλβίδα εισόδου νερού είναι ανοιχτή

Κωδικός βλάβης πλυντηρίου πιάτων Whirlpool F7
Εντοπίστηκε σφάλμα με το μετρητή ροής

Κωδικός βλάβης πλυντηρίου πιάτων Whirlpool F8
Σφάλμα θολότητας νερού

Κωδικός σφάλματος πλυντηρίου πιάτων Whirlpool F9
Η είσοδος νερού παραμένει ανοιχτή

Κωδικός βλάβης πλυντηρίου πιάτων Whirlpool F0
Σφάλμα ή αστοχία αισθητήρα

Whirlpool Πλυντήριο πιάτων Κωδικός σφάλματος FA
Ο οπτικός δείκτης νερού ανιχνεύει υψηλά επίπεδα θολότητας του νερού

Κωδικός σφάλματος Whirlpool Dishwasher FB
Εντοπίστηκε σφάλμα μηχανοκίνητης βαλβίδας εκτροπής

Whirlpool Dishwasher Fault Code FC
Σφάλμα αισθητήρα σκληρότητας νερού


Whirlpool Dishwasher - Clean Light Blinking - Διαγνωστική λειτουργία Βοήθεια Βίντεο

Εξαρτήματα πλυντηρίου πιάτων με υδρομασάζ Εξαρτήματα πλυντηρίου πιάτων με υδρομασάζ

Εάν χρειάζεστε ανταλλακτικά για το πλυντήριο πιάτων Whirlpool, ένα από τα μέρη που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να προκαλεί στο πλυντήριο πιάτων Whirlpool να αναβοσβήνει ή να αναβοσβήνει.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να προσδιορίσετε τι σημαίνουν τα φώτα που αναβοσβήνουν στο πλυντήριο πιάτων στο Whirlpool, αφήστε μια ερώτηση παρακάτω και μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την αντιμετώπιση προβλημάτων.